PGA TOUR

2023

PGA TOUR

PGA TOUR CHAMPIONS

KORN FERRY TOUR

 


2022

PGA TOUR

PGA TOUR CHAMPIONS

KORN FERRY TOUR


2021

PGA TOUR

PGA TOUR CHAMPIONS

KORN FERRY TOUR


2020

PGA TOUR

PGA TOUR CHAMPIONS

KORN FERRY TOUR


2019

PGA TOUR

PGA TOUR Champions

Korn Ferry Tour


2018

PGA TOUR

WEB.COM TOUR

PGA TOUR CHAMPIONS


2017

PGA TOUR

PGA TOUR Champions

WEB.COM TOUR


2016

PGA TOUR

PGA TOUR CHAMPIONS


2015

PGA TOUR

PGA TOUR  CHAMPIONS


2014

PGA TOUR

PGA TOUR CHAMPIONS


2013

PGA TOUR

CHAMPIONS TOUR


2012

PGA TOUR

CHAMPIONS TOUR


2011