PGA TOUR

2018

PGA TOUR

PGA TOUR CHAMPIONS

2017

PGA TOUR

PGA TOUR Champions

WEB.COM TOUR

2016

PGA TOUR

PGA TOUR CHAMPIONS

2015

PGA TOUR

CHAMPIONS TOUR

2014

PGA TOUR

CHAMPIONS TOUR

2013

PGA TOUR

CHAMPIONS TOUR

2012

PGA TOUR

CHAMPIONS TOUR

2011